Φυσικός κύκλος & ήπια διέγερση ωοθηκών

Φυσικός κύκλος & ήπια διέγερση ωοθηκών

Μύθοι και πραγματικότητα

Είναι αλήθεια ότι η επιλογή της κατάλληλης θεραπείας και συγκεκριμένα του κατάλληλου πρωτοκόλλου διέγερσης των ωοθηκών απασχολεί πάντα όχι μόνο τον ιατρό της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής αλλά και το ζευγάρι.

Μύθος: Γενικότερα υπάρχει η πεποίθηση στο γενικό πληθυσμό ότι η επίτευξη μιας εγκυμοσύνης μέσω του φυσικού κύκλου ή της ήπιας διέγερσης (mild stimulation) είναι εξίσου αποτελεσματική με την κλασική διέγερση ωοθηκών (conventional stimulation). Η αλήθεια είναι κάπου στην μέση.

Αλήθεια: Με τον φυσικό κύκλο και την παραλλαγή του (τροποποιημένος κύκλος ) η γυναίκα δεν λαμβάνει καθόλου ή λαμβάνει πολύ μικρή δόση γοναδοτροπίνης (50-75IU), απλά για να συλλέξουμε την ημέρα της ωοληψίας αυτό το ένα ωάριο, που παράγεται στον φυσικό κύκλο της. Άρα η έκβαση της προσπάθειας με αυτό το σχήμα εξαρτάται από την ποιότητα του εμβρύου που θα προκύψει. Αν το έμβρυο είναι πολύ καλής ποιότητας, η πιθανότητα επιτυχίας είναι αρκετά πιθανή, ιδίως αν το άτομο είναι κάτω των 35 ετών. Αν όμως δυστυχώς το έμβρυο δεν είναι καλής ποιότητας, δεν υπάρχει άλλη επιλογή και η προσπάθεια θα οδηγηθεί σε αποτυχία. Άρα θα πρέπει να προσπαθήσει εκ νέου, με ό, τι αυτό συνεπάγεται από πλευράς ψυχικής κυρίως, αλλά και σωματικής και οικονομικής καταπόνησης.

Αλήθεια: Με την ήπια διέγερση των ωοθηκών (συνδυασμός χαπιών για λίγες ημέρες (5) και γοναδοτροπινών με χαμηλή σχετικά δοσολογία 150-200IU), ο στόχος είναι η συλλογή από 1-4 ωάρια. Εδώ, λοιπόν, μπορεί να μας δοθεί η ευκαιρία να διαλέξουμε ανάμεσα σε πλέον του ενός εμβρύου προς μεταφορά. Πράγμα που αυξάνει αρκετά τις πιθανότητες επιτυχίας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στις γυναίκες προχωρημένης αναπαραγωγικής ηλικίας δηλαδή άνω των 39 ετών όπου η εμφυτευτική ικανότητα του ενδομητρίου μειώνεται σταδιακά και απαιτούνται τουλάχιστον 3 έμβρυα 3ης ημέρας ή τουλάχιστον 2 βλαστοκύστεις εξαιρετικής ποιότητας. Γενικότερα θα πρέπει να τονισθεί ότι τα ποσοστά επιτυχίας του φυσικού κύκλου ακόμα και το accumulating pregnancy rate (αθροιζόμενο ποσοστό κύησης) είναι στατιστικά πολύ χαμηλότερα από αυτά της κλασσικής διέγερσης ωοθηκών για τους λόγους που αναφέραμε παραπάνω.

Μύθος: Ο φυσικός κύκλος και η ήπια διέγερση ωοθηκών είναι λιγότερο κοστοβόρα σχήματα από την κλασσική διέγερση ωοθηκών. Πάλι η αλήθεια είναι κάπου στην μέση.

Αλήθεια: Όταν η προσπάθεια στεφθεί από επιτυχία με τα σχήματα της λεγόμενης friendly IVF τότε ισχύουν τα παραπάνω. Όταν όμως χρειασθούν περισσότερες προσπάθειες τότε το κόστος είναι τις πιο πολλές φορές πολλαπλάσιο μιας κλασσικής εξωσωματικής (conventional IVF).

Αλήθεια: Στις περιπτώσεις πτωχών αποκριτριών ή προχωρημένης ηλικίας με ΑΜΗ <1,0ng/ml και AFC <5 όπου η απόδοση της διέγερσης ωοθηκών εξικνούται σε 1-4 ωάρια και με την κλασσική διέγερση ωοθηκών απαιτούνται υψηλές έως πολύ υψηλές δόσεις (350-450 IU) ημερησίως για να πετύχουμε το ίδιο αποτέλεσμα, η επιλογή σχημάτων ήπιας διέγερσης θεωρείται cost effective.

Συμπερασματικά

Τα σχήματα ήπιας διέγερσης friendly IVF (φυσικός και τροποποιημένος φυσικός κύκλος – ήπια διέγερση) πρέπει να προσφέρονται ως επιλογή σε:

1. Πτωχές αποκρίτριες
2. Γυναίκες προχωρημένης αναπαραγωγικής ηλικίας με ΑΜΗ <1,0ng/ml
3. Γυναίκες με προβλήματα υγείας
4. Γυναίκες που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου (α’ συγγένεια με άτομο με ιστορικό καρκίνου)
5. Θρησκευτικοί λόγους
6. Κοινωνικο-οικονομικούς λόγους
7. Γυναίκες που έχουν ήδη αποκτήσει ένα παιδί.

Η επιλογή, λοιπόν, του κατάλληλου πρωτοκόλλου διέγερσης ωοθηκών για μια γυναίκα θα πρέπει να γίνεται με βάση:

- το ιστορικό της
- το ορμονικό της προφίλ – ΑΜΗ (Αntimullerian Hormone)
- την υπερηχογραφική εκτίμηση του ωοθηκικού δυναμικού (AFC)
- την ηλικία.